کار در ارتفاع-بدون داربست-راپل-نماشویی

جلو گیری از ریزش سنگ های نما یا ایمن سازسی نم با پیچ کردن سنگ ها به نما

شستشوی نمای ساختمان

نور پردازی صفر تا صد نما بدون داربست تعمیر وتعویض پرژکتور